Trung tam ke toan hai phong


ròng của khấu hao lũy kế là gì?

ròng của khấu hao lũy kế là gì?

 
Net của khấu hao tích lũy thường đề cập đến số tiền của một tài sản vô hình hoặc một khoản phí chậm mà vẫn chưa được vào chi phí. Khấu hao là một khái niệm tương tự như khấu hao .
 
Để minh họa ròng của khấu hao tích lũy chúng ta hãy giả định rằng năm năm trước, một công ty phát sinh chi phí phát hành trái phiếu $ 600,000 khi nó phát hành 50.000.000 $ trong trái phiếu đó sẽ trưởng thành 20 năm sau đó.
 
Các $ 600,000 là một khoản phí hoãn lại bởi vì nó sẽ được phân bổ dần vào chi phí trong suốt thời gian 20 năm của trái phiếu.
Hàng năm $ 30.000 (600.000 $ chia cho 20 năm) sẽ được trừ vào chi phí phát như trái phiếu phát hành chi phí hoặc phân bổ các khoản chi phí và sẽ được ghi vào chi phí phát hành trái phiếu hoãn lại hoặc lũy Khấu hao chi phí phát hành trái phiếu.
 
Sau năm năm, phát hành trái phiếu chi phí ròng của khấu hao tích lũy sẽ là $ 450.000. Đây là bản gốc $ 600.000 chi phí trừ đi $ 150,000 của khấu hao luỹ kế (5 năm X $ 30.000 mỗi năm).

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỐT NHẤT HIỆN NAY

THỰC HÀNH VỚI CHỨNG TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Copyright © 2015 TiengAnh001. All rights Reserved
Design with by ThuNguyen
0966 636 387