Trung tam ke toan hai phong


Mô tả công việc quản lý nông nghiệp

Mô tả công việc quản lý nông nghiệp

 
Quản lý nông nghiệp có trách nhiệm lập kế hoạch hàng ngày, tổ chức, giám sát và quản lý hoạt động trên bất động sản trang trại.
 
quản lý nông nghiệp thưởng thức trách nhiệm của quản lý, cơ hội làm việc trực tiếp với đất và thấy kết quả rõ rệt cho những nỗ lực của họ. Trách nhiệm chính bao gồm:
 
- lập kế hoạch trước
 
- đưa ra quyết định chính sách
 
- lập ngân sách và quản lý hồ sơ tài chính chính xác
 
- tổ chức bán hàng và mua hàng vật nuôi, thiết bị nông nghiệp, cây trồng và các sản phẩm nông nghiệp
 
- xử lý thủ tục giấy tờ và giữ hồ sơ hành chính
 
- tuyển dụng, đào tạo / hướng dẫn và giám sát công nhân trang trại
 
- đảm bảo rằng công việc tiến triển một cách thỏa đáng
 
- đảm bảo tuân thủ các quy định của chính phủ và các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn
 
- giữ một kiến ​​thức để luôn cập nhật các loại sâu bệnh
 
- đảm bảo rằng các trang trại là lợi nhuận và đáp ứng mục tiêu tài chính dự
 
- tổ chức bảo trì / sửa chữa tài sản trang trại, trang thiết bị và máy móc
 
- quảng cáo và tiếp thị các sản phẩm nông nghiệp
 
Những biến đổi trong khối lượng công việc liên quan đến nhu cầu theo mùa - một vài giờ khó gần có thể cần thiết trong giai đoạn bận rộn (ví dụ như trong quá trình thu hoạch hoặc trừu cái đẻ) và các nhà quản lý sẽ phải đối phó với trường hợp khẩn cấp.
 
sử dụng lao động tiêu biểu của các nhà quản lý nông nghiệp
 
- bất động sản trang trại lớn
 
- Các viện nghiên cứu
 
- trường cao đẳng nông nghiệp
 
- công ty tư vấn quản lý trang trại
 
- trang trại nhỏ hơn
 
- công ty sản xuất thực phẩm
 
- Cục Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (Defra)
 
Tuyển được quảng cáo của các cơ quan tuyển dụng chuyên gia, trong địa phương / báo và các ấn phẩm thương mại gồm các quốc Weekly nông dân , nông dân The Guardian và The Scottish nông dân . Có lỗ thường xuyên cho công việc ở nước ngoài, mặc dù kinh nghiệm đáng kể liên quan có thể là cần thiết và nhiều vị trí tuyển được cung cấp trên cơ sở tạm thời.
 
Trình độ chuyên môn và đào tạo cần thiết
 
Hầu hết các nhà quản lý nông nghiệp có trình độ bằng cấp về kinh doanh, quản lý, sản xuất nông nghiệp, làm vườn, đất đai, quản lý bất động sản hay khoa học cây trồng / cây. Tuy nhiên, nhiều nhà tuyển dụng xem kỹ năng thực hành và kinh nghiệm như là bằng nhau quan trọng như năng lực học tập.
 
- kỹ năng quan trọng cho các nhà quản lý nông nghiệp
 
- sáng kiến
 
- Mềm dẻo
 
- Giao tiếp tốt
 
- Kỹ năng phân tích
 
- kĩ năng công nghệ thông tin
 
- kiến thức kỹ thuật về môi trường
 
- Tiếp thị và bán hàng kỹ năng
 
- Làm việc theo nhóm
 
>> Mời bạn tham khảo thêm: Mô tả công việc tư vấn nông nghiệp

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỐT NHẤT HIỆN NAY

THỰC HÀNH VỚI CHỨNG TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Copyright © 2015 TiengAnh001. All rights Reserved
Design with by ThuNguyen
0966 636 387