Trung tam ke toan hai phong


lãi góp là gì?

lãi góp là gì?

 
Trong kế toán lãi góp được xác định là doanh thu trừ đi các chi phí biến đổi. Nói cách khác, lãi góp tiết lộ có bao nhiêu doanh thu của công ty sẽ được đóng góp (sau khi bao gồm các chi phí biến đổi) để của công ty chi phí cố định và thu nhập ròng.
 
Các lãi góp có thể được trình bày như là 1) tổng số tiền cho công ty, 2) số tiền cho mỗi dòng sản phẩm, 3) số lượng cho một đơn vị sản phẩm, và 4) như là một tỷ lệ hoặc tỷ lệ phần trăm của doanh thu thuần.
 
Sự đóng góp lợi nhuận của nhà sản xuất là số tiền doanh thu thuần mà là vượt biến chi phí sản xuất và biến SG & A chi phí. Để minh họa, chúng ta hãy giả định rằng một nhà sản xuất có một sản phẩm duy nhất và 80.000 đơn vị được sản xuất và bán ra trong một năm gần đây.
 
Giá bán là $ 10 cho mỗi đơn vị, chi phí sản xuất biến là $ 3 cho mỗi đơn vị, và SG & A chi phí biến là $ 1 cho mỗi đơn vị. Chi phí sản xuất cố định của công ty là $ 300.000 và chi phí SG & A cố định của nó là $ 90.000.
 
Lãi góp của công ty là $ 480,000 ($ 800,000 - $ 240,000 - $ 80,000). Các lãi góp mỗi đơn vị là $ 6 ($ 10 - $ 3 - $ 1). Tỷ lệ lãi góp là 60% ($ 6 / $ 10 hoặc $ 480,000 / $ 800,000). Các lãi góp cũng là một thành phần quan trọng trong máy tính của một công ty 

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỐT NHẤT HIỆN NAY

THỰC HÀNH VỚI CHỨNG TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Copyright © 2015 TiengAnh001. All rights Reserved
Design with by ThuNguyen
0966 636 387