Trung tam ke toan hai phong


chu kỳ kế toán là gì?

chu kỳ kế toán là gì?

 
Các chu kỳ kế toán thường được mô tả như là một quá trình bao gồm các bước sau: xác định, thu thập và phân tích các tài liệu và các giao dịch, ghi lại các giao dịch trên các tạp chí, đăng số journalized vào tài khoản trong chung và sổ phụ , chuẩn bị một sự cân bằng thử nghiệm không điều chỉnh, có lẽ chuẩn bị một bảng tính, xác định và ghi bút toán điều chỉnh , chuẩn bị một cân đối điều chỉnh , chuẩn bị các báo cáo tài chính, ghi âm và gửi bài đóng cửa mục, chuẩn bị một cân đối sau đóng cửa , và có lẽ ghi mục đảo ngược .
 
Chu kỳ và bước dường như là một mang sang từ những ngày của kế toán thủ công và kế toán khi giao dịch lần đầu tiên được ghi vào nhật ký. Trong một bước riêng số tiền trong tạp chí được đăng trên tài khoản. Vào cuối mỗi tháng, các bước còn lại đã phải diễn ra trong trật tự để có được, báo cáo tài chính bằng tay chuẩn bị hàng tháng.
 
Ngày nay, hầu hết các công ty sử dụng phần mềm kế toán sẽ xử lý rất nhiều các bước cùng một lúc. Tốc độ và độ chính xác của phần mềm làm giảm nhu cầu của kế toán cho một bảng tính có chứa các cân đối không điều chỉnh, điều chỉnh mục, và cân đối điều chỉnh. Kế toán có thể nhập các mục điều chỉnh vào phần mềm và có thể có được các báo cáo tài chính hoàn chỉnh bằng cách chọn các báo cáo từ menu.
 
Sau khi xem xét các báo cáo tài chính, kế toán có thể thực hiện điều chỉnh bổ sung và gần như ngay lập tức có được các báo cáo sửa đổi. Phần mềm này cũng sẽ chuẩn bị, ghi lại và gửi các mục bế mạc.

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỐT NHẤT HIỆN NAY

THỰC HÀNH VỚI CHỨNG TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Copyright © 2015 TiengAnh001. All rights Reserved
Design with by ThuNguyen
0966 636 387