Trung tam ke toan hai phong


bút toán cho một chiếc xe đã hết khấu hao là gì?

bút toán cho một chiếc xe đã hết khấu hao là gì?

 
Nếu chiếc xe vẫn tiếp tục được sử dụng sau khi đã được khấu hao hết, sẽ không có thêm khấu hao mục.
 
Nếu bạn bán xe sau khi nó được khấu hao hết, bạn 1) Tiền nợ cho số tiền nhận được, 2) ghi nợ lũy kế khấu hao cho xe của khấu hao lũy kế, 3) tín dụng các tài khoản tài sản có chứa các xe như phương tiện, Ô tô, hoặc xe ô tô, 4) tín dụng Gain tài khoản trên bán xe cho số tiền cần thiết để có đô la nợ của nhập bằng USD tín dụng.
 
Nếu số tiền khấu hao trước đó giả định một giá trị cứu hộ của số không, đạt được sẽ tương đương với số tiền nhận được.
 

Các bài viết mới
Các tin cũ hơn

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HẢI PHÒNG

ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỐT NHẤT HIỆN NAY

THỰC HÀNH VỚI CHỨNG TỪ THỰC TẾ DOANH NGHIỆP

Copyright © 2015 TiengAnh001. All rights Reserved
Design with by ThuNguyen
0966 636 387